Проблеми със съдия изпълнител

Проблеми със съдия изпълнител. Добър адвокат при проблеми с ЧСИ и ДСИ в Пловдив. Кантора ХристоваПредлагаме на своите клиенти защита по изпълнителни дела, независимо дали са длъжници или взискатели.

Ако имате задължения към банки, кредитни институции, физически и юридически лица, или дружества като Топлофикация, Електроснабдяване, В и К и други, задължително потърсете правна помощ от специалист в областта, за да сте сигурни, че Вашите права и интереси няма да бъдат нарушени. Можете спокойно да ни се доверите при възникнали проблеми със съдия изпълнител, независимо дали е частен (ЧСИ) или държавен (ДСИ).

Срок за реакция при получаване на покана от ЧСИ

Получавате покана за доброволно изпълнение или съобщение от частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Срокът за реакция от Ваша страна на практика е кратък. За да не пропуснете фатални възможности или срокове, както и за да се предприеме адекватна защита на длъжника в подобна ситуация, е необходимо професионално мнение относно вашите правни възможности. Имайте предвид, че пропуските на срокове и възможности могат да бъдат фатални за изхода на делото ви.

Съдействие на взискателя, когато длъжникът бездейства

Проблеми със съдия изпълнител - правна помощ от адвокат. Кантора Христова в Пловдив

Предлагаме също съдействие и на взискателя, който желае да получи парите си, но длъжникът бездейства.

В този случай адвокатът ще ви насочи какви процесуални действия спрямо некоректния длъжник да предприемете, за да се стигне до резултат, а и да руцирате разноските, които ще направите по делото само до необходимите за конкретния случай.

Ние можем да Ви помогнем

  • При образуване и водене на изпълнителни дела
  • При образуване и водене на изпълнителни дела за събиране на присъдена издръжка, когато длъжникът не я заплаща доброволно
  • При подаване на възражения, образуване и водене на установителни искове за недължимост на търсената от вас сума, възражения за давност
  • При съставяне и подаване на жалби срещу действията на съдебния изпълнител
  • При образуване и водене на искове за отмяна на сделки/прехвърляния, с които длъжникът е намалил имуществото си и уврежда интересите на кредитора/взискателя