Адвокат недвижими имоти. Покупко-продажба

Покупко-продажба на имот, Кантора Христова ПловдивКонсултации относно покупко-продажба на недвижими имоти, анализ на представената от продавача документация, проследяване на историята на имота, устни и писмени справки относно наличието на вещно-правни тежести.

Съветваме купувачите на недвижим имот винаги да изискват писмен документ от Имотния регистър към Агенция по Вписвания за наличие или липса на тежести върху избрания имот.

Консултации и услуги при покупко-продажба на недвижимо имущество

Извършваме консултации по въпросите, свързани с покупко-продажба на недвижимо имущество. Възползвайте се от нашите услуги за адвокат недвижими имоти, изброени по-долу. Гарантираме експедитивно и коректно отношение към всички клиенти и техните правови казуси.
  • Пълно проучване на имота, който желаете да закупите, консултации, изготвяне на нотариални актове, водене на преговори при сключване на предварителен договор;
  • Сключване на всякакди други сделки с вещно-прехвърлителен ефект: дарение, замяна, договор за гледане и издръжка и др.;
  • Съдействие при набавяне на документи за нотариалното изповядване на сделката, представителство пред нотариус, процедури пред Имотния регистър към Агенция по вписванията;
  • Консултации при покупка на жилище „на зелено“; консултации и изготвяне на договори за строителство „срещу обезщетение”;
  • Процесуално представителство по дела при спорове за недвижими имоти и защита на правото на собственост, делба на съсобствени имоти;
  • Консултации при желание за придобиване на имот чрез публична продан, проучване на на историята на имота и наличието на тежести, ипотеки, възбрани, изготвяне на документи за участие в публична продан на имот;
  • Придобиване на недвижим имот по давност;
  • Изготвяне на договори за наем.