Делба на имот - кога възниква?

Делба на имот (имущество) или още съсобственост би могла да възникне от различни юридически факти. Например, делба може на настъпи:

  • през време на брака. Съпрузите придобиват общо движимо и недвижимо имущество, което след развода остава в обикновена съсобственост между тях и подлежи да делба;
  • при смърт на наследодателя и наследяване от страна на неговите наследници;
  • когато от начало вещта/имотът е придобит /купен/ в съсобственост по волята на страните по сделката и други.

Доброволна и съдебна делба на имот

Делба на имот Пловдив - Кантора Христова. Делба между наследници, при развод или покупко-продажба.Всеки от съсобствениците може да иска делба на общото имущество. Ако съгласие за доброволна делба на имот не се постигне, то това може да стане чрез съдебна делба, независимо от желанието на останалите съсобственици. Искът за делба не се погасява по давност.

Кантората предлага правна помощ и консултации за

  • Делба на имущество – съдебна и доброволна
  • Дела за обезщетение за самостоятелно използване на съсобствен имот и за подобрения, направени от един от съсобствениците
  • Дела за намаляване на завещания и дарения, които нарушаване на запазената част от наследството
  • Дела за отмяна на дарение
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
  • Дела при спорове относно право на собственост