Регистрация на търговска марка

Регистрация на търгомска марка в Пловдив. Запазена марка адвокат - Кантора Христова

С регистрацията на търговска марка придобивате изключително право върху знак, който отличава стоките и услугите на един производител или търговец от тези на друг. По този начин може да я използвате единствено вие, т.е. да поставяте знака върху стоките си и да ги предлагате с този знак на пазара, да се разпореждате с него като разрешавате използването му от друг, а също и да забранявате на други лица да използват знак, който е идентичен с регистрирания от вас. Знакът, който искате да регистрирате може да бъде дума, цифра, рисунка, буква, фигура, лого, етикети, комбинация от цветове, формата на стоката и др.

Подаване на искане за регистрация на търговска марка

За да бъде регистриран знак, като търговска марка, трябва да бъде подадено искане за регистрация до съответния компетентен орган. За територията на Република България, компетентен орган е българското Патентно ведомство.

Правни консултации и услуги при регистрация на търговска марка