Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – застраховайте своя интерес!

Предварителният договор има правна сила и е вашата гаранция „да не ви преметнат“. Той е „обещание“ за бъдещата продажба и силата му се крие в правилното недвусмислено описване на всяка клауза…

Details