Адвокатска кантора Христова, Аргирова и СИЕ

Ние предлагаме на своите клиенти широк кръг от услуги в областта на гражданското право ( семейно, наследствено, гражданско, вещно, облигационно, търговско право).
  • Консултации и процесуално представителство по граждански и търговски дела;
  • Дела за развод по исков ред и по взаимно съгласие;
  • Учредяване на търговски дружества, сдружения и фондации;
  • Изготвяне на нотариални актове, различни договори, жалби, молби, покани и всякакви други документи;
  • Съдействие и консултации при сключване на договори, участие в преговори.

Коректност и дискретност при всеки случай

Нашите правни специалисти отделят внимание и време на всеки клиент и неговия казус. Разглеждаме всеки случай задълбочено и работим експедитивно.
Адвокатска кантора Христова, Аргирова и СИЕ работи във взаимодействие със сътрудници и други адвокати.