Адвокат за отнемане, оспорване и ограничаване на родителски права, Кантора Христова в Пловдив