Поставяне по запрещение. Адвокати за настойничество и попечителство в Пловдив. Кантора Христова